Ydelser
Vore ydelser
Stort set alle bygninger skal energimærkes ved salg eller udlejning
Bygninger over 1.000 m2 skal uanset om de sælges eller udlejes have et gyldigt energimærke, som med jævne mellemrum skal fornyes.

NIH energy er certificeret til at udføre lovpligtig energimærkning af alle bygninger, både mindre enfamiliehuse, større flerfamilie huse samt offentlige bygninger og erhvervsbygninger.

Energimærkningsordningen og værdien af mærkerne har gennem en årrække været genstand for en del diskusion.

Det er NIH energy's ambition, at energimærkerne skal give værdi for vore kunder.
I forbindelse med afleveringen af energimærkerne tilbyder vi derfor at gennemgå mærkernes konklusioner med henblik på realisering af oplagte energibesparelser.

Kontakt

Niels Hansen
: 31 48 73 68